• PRIVACYVERKLARING & COOKIES •

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht. Deze wet regelt de privacywetgeving in de gehele Europese Unie. Naast wetgeving vindt         B & O Dienstverlening B.V. het belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met uw persoonsgegevens.

Privacy-verantwoordelijke en gegevensverwerkers
B & O Dienstverlening B.V., ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63019167,  is de privacy-verantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door alle medewerkers werkzaam bij en onder verantwoordelijkheid van B & O Dienstverlening B.V

Contactgegevens B & O Dienstverlening B.V.:
Postbus 6, 1474 ZG Oosthuizen
Telefoon: 0299-780011
Emailadres: info@bodienstverlening.nl

Doel en grondslag van verwerking van de persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is om het beschermingsbewind of het budgetbeheer op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hierbij worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gebruikt. Bij beschermingsbewind of budgetbeheer geeft betrokkene door middel van de gedragscode toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens. De kantonrechter heeft de bewindvoerder aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van instanties over het onder bewind of budgetbeheer staan van de betrokkene, het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen, het kunnen betalen van de uitgaven zoals huur, water, telefoon etc, belastingaangifte, het betalingsverkeer van betrokkene, het opvragen van actuele vorderingen bij schuldeisers voor aanmelden schuldhulpverlening of het treffen van betalingsregeling, etc.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door B & O Dienstverlening B.V.:

  • NAW gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
  • BSN (burger-servicenummer), DIGID
  • Identiteitsgegevens (geboortedatum, nationaliteit, soort en nummer identiteitsbewijs met pasfoto)
  • Contactgegevens (telefoonnummer(s), emailadres)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummers, financiële boekingen)
  • (eventuele) Schuldgegevens

Met welke derden kunnen de persoonsgegevens  worden gedeeld
De persoonsgegevens worden alleen als dat noodzakelijk is gedeeld met een aantal instanties, zoals:

Administratieve systemen, Banken, Gemeenten, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, CAK, CJIB, Werkgevers (na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene), Rechtbank, Schuldhulpverlener/WSNP-bewindvoerder, schuldeiser (of het incassobureau, deurwaarder/gerechtsdeurwaarder), verhuurder, nutsbedrijf, telefoon/internetbedrijven etc.

Archivering en bewaartermijnen, beveiliging
De gegevens worden digitaal bewaard en opgeslagen in de administratiesystemen van B&O Dienstverlening BV. Fysiek ontvangen post wordt na digitalisering vernietigd.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor alle medewerkers van B & O Dienstverlening B.V. en zijn beveiligd met wachtwoorden of door afsluiting van de fysieke ruimtes.

De gegevens worden drie jaar na beëindiging bewind of budgetbeheer gewist/vernietigd.

Inzage, wijziging, verwijdering en overdragen
Op verzoek van betrokkene kan een overzicht worden toegestuurd van de opgeslagen persoonsgegevens (eenmalig)

De betrokkene kan de opgeslagen persoonsgegevens laten wijzigen of aanvullen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd en zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt. (UITERAARD DIENT REKENING TE WORDEN GEHOUDEN DAT WIJZIGINGEN KUNNEN LEIDEN TOT HET NIET MEER KUNNEN UITVOEREN VAN HET BESCHERMINGSBEWIND OF BUDGETBEHEER)

Op verzoek van betrokkene kunnen alle persoonsgegevens worden verwijderd (UITERAARD DIENT REKENING TE WORDEN GEHOUDEN DAT VERWIJDERING LEIDT TOT HET NIET MEER KUNNEN UITVOEREN VAN HET BESCHERMINGSBEWIND OF BUDGETBEHEER)

Op verzoek van betrokkene kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde (bijvoorbeeld een andere bewindvoerder)

Privacyklacht
Cliënt kan bij vermoeden van het onjuist verwerken van de eigen persoonsgegevens volgens de privacywetgeving een klacht indienen. De klacht moet dan wel gaan over B&O Dienstverlening BV.

Cliënt dient eerst contact (bij voorkeur schriftelijk) op te nemen met B&O Dienstverlening BV. Mocht cliënt het niet eens zijn met de reactie van B&O Dienstverlening BV of als B&O Dienstverlening niet heeft gereageerd binnen vier weken, dan kan de klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding/wijziging
Deze privacyverklaring treedt per direct in werking. Het beleid wordt aangepast of aangevuld indien de wetgeving of andere omstandigheden dit noodzakelijk maakt. De meest actuele versie van het beleid is te vinden bij de bedrijfsgegevens van B&O Dienstverlening BV.

 

 

Cookieverklaring

In deze cookieverklaring omschrijven we hoe wij omgaan met cookies en wat u van ons mag en kunt verwachten.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens (een klein bestand) dat een website naar uw computer stuurt. In het algemeen worden bij een bezoek aan codegroen.net, cookies op uw computer geplaatst om ons in staat te stellen u een goede browse-ervaring te bieden en onze website te verbeteren. B&O Dienstverlening gebruikt de cookies op de website codegroen.net specifiek voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies. De website van B&O Dienstverlening plaatst ook cookies op uw computer om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Met deze cookies kan de website onthouden welke keuzes u heeft gemaakt en u betere, meer op uw persoon afgestemde functies bieden.
  • Webanalyse. De website van B&O Dienstverlening gebruikt Google Analytics, een door Google verleende webanalysedienst. Hiermee kunnen wij de website van B&O Dienstverlening te optimaliseren. Google Analytics plaatst cookies op uw computer om een onderscheid te maken tussen verschillende bezoekers en het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. Met de cookies die Google op uw computer plaatst, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de datum en het tijdstip waarop een gebruiker de website van B&O Dienstverlening bezoekt, het aantal keren dat de gebruiker de website bezoekt en de website die de gebruiker naar de website van B&O Dienstverlening heeft doorgeleid. U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics op Google’s website.
  • Sociale media. Sociale media kunnen via de B&O Dienstverlening website cookies plaatsen voor de integratie van sociale media (bijvoorbeeld Twitter en Facebook). U gaat akkoord met het plaatsen van deze cookies door te klikken op de buttons van de sociale media om deze te activeren. Deze sociale media hanteren hun eigen privacy- en cookiebeleid, waarop CodeGroen geen invloed heeft. Op de website van de sociale media kunt u meer informatie vinden over deze cookies en het beheer daarvan.

Opties en instellingen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen daarvoor in uw browser aan te passen. Wij maken u erop attent dat u daarna mogelijk niet meer over de volledige functionaliteit van de B&O Dienstverlening website kunt beschikken.

Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op browserchecker.nl.

Contact